හිට්ලර්ගේ රහසිගත බංකරය

Lanka Journalist | 3:23 PM | 0 comments

දෙවන ලෝක මහා යුද්ධයේ අවසන් අදියරේදී නාසි නායක ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් රැඳී සිටි ගුවන් ප්‍රහාරවලට ඔරොත්තු දෙන භූගත බංකරයේ ආකෘතියක් බර්ලින් නගරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කෙරෙයි.


Category:

sinhala.lakdiva news:
sinhala.lakdiva news

0 comments